Start
Omhoog
Synchronicity web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

Wat is Synchronicity web?

 

Tussen 16 april 2003 en eind 2007 was er het Platform Synchroniciteit in de vorm van een stichting.

De stichting is niet meer actief.

 

De website was en is nog steeds eigendom van Felix Brabander, directeur van Wake-up Company.

 

Visie:

 

Verandering (dwz. transformatie) in organisaties is dringend nodig. Organisaties hebben een enorme invloed op het functioneren van de samenleving en de kwaliteit van leven. De stress en burnout in onze samenleving zijn het meest in het oog springende bewijs van een overspannen maatschappij.

 

Synchroniciteit uit zich niet alleen in het gelukkige 'toeval' dat geen toeval is, maar ook in toenemende conflicten in de buitenwereld die slechts een afspiegeling vormen van de conflicten in onze binnenwereld. Het zijn feitelijk conflicten tussen 'Mind' en 'Nature', tussen Oost en west, tussen Yin en Yang.

 

Er is een roep om meer effectiviteit èn menselijkheid in organisaties.

Tegelijkertijd zijn veel organisaties verandermoe. Organisaties functioneren teveel op basis van uiterlijke omstandigheden in plaats van op basis van innerlijke kracht. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor individuele mensen. Het onvermogen van organisaties om te veranderen zou wel eens een onvermogen kunnen zijn tot het verbinden van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.

 

Ondanks talloze spirituele/maatschappelijke initiatieven blijft de draagkracht voor een brede beweging versplinterd. We leven in Nederland nog steeds in een verzuilde samenleving met talloze eilandjes waarin iedereen goedbedoeld en welwillend bezig is, maar er is veel te weinig verbinding en krachtige samenwerking.

Er is bij mensen een toenemende behoefte aan werkelijk contact, maar de angst voor echt contact lijkt bijna evenredig toe te nemen.

 

De crisis in onze samenleving, de tijdbom waar we ondanks alle lichtpuntjes toch op leven, is een crisis in identiteit. Nog steeds ontlenen veel mensen hun identiteit op een overdreven manier aan uiterlijke zaken. Met het verzamelen van zaken in de buitenwereld is niets mis, zolang er tegelijkertijd maar een besef is dat werkelijke gemoedsrust èn een gevoel van vervulling alleen van binnen kan komen. Zingeving aan je leven ontstaat door de betekenis die je leven krijgt wanneer je iets voor anderen kan betekenen, op basis van echtheid.

 

Mannen lijken een soort allergie te hebben ontwikkeld voor alles wat zogenaamd 'soft' is. Als we vervolgens onderzoeken wat er onder 'soft' wordt verstaan dan komen we al snel uit op eigenschappen en zaken die 'vrouwelijk' zijn. Het lijkt wel alsof die allergie voor het 'softe' een allergie is voor het 'vrouwelijke'. Echter er is bij mannen nog een andere complicerende factor, namelijk het verlies van autoriteit. Of liever gezegd: het taboe op autoriteit. En ook dat heeft vergaande negatieve consequenties voor onze sociale structuren, onduidelijkheid in waarden, gebrek aan visie etc.

 

Veel vrouwen zijn momenteel bezig om zich te bewijzen op de manier zoals mannen dat doorgaans doen. Vrouwen zoeken op deze wijze een weg voor maatschappelijke erkenning. De prijs die ze daarvoor betalen is verlies van vrouwelijkheid, een overaccentuering van het mentale/verbale en in het ergste geval schade aan de gezondheid.

Zelfs het verouderde zogenaamd feministische blad Opzij adviseert vrouwen om hun vrouwelijkheid overboord te gooien, want met vrouwelijkheid, zeggen zij, kom je in deze maatschappij niet zo ver. Dit advies leidt slechts tot een enkele reis richting burnout.

 

In een samenleving die dermate overspannen is als de onze, met een sterke scheiding tussen het mannelijke en het vrouwelijke ontstaat er zowel bij mannen en vrouwen een scheefgroei in de ontwikkeling van de eigen identiteit. We zijn van beide kanten verkeerd bezig.

 

De relatie met synchroniciteit is daarmee glashelder: individuen die zich ontwikkelen op een manier die hen verder weghaalt van hun authenticiteit, hun werkelijke authentieke kern, ervaren ook steeds meer negatieve vormen van synchroniciteit in hun dagelijkse leven. Dat wil zeggen: er valt hun steeds minder 'geluk' toe. De synchroniciteit die als gevolg daarvan ontstaat is een toenemende stroom van conflicten in de buitenwereld die slechts een afspiegeling is van de stroom van interne conflicten in ieder mens.

Wanneer we zelf niet tijdig tot het bewustzijn komen dat we met dit destructieve gedrag moeten stoppen, dan zorgt het universum voor een tegenkracht die helaas vaak veel rigoreuzer is. Deze tegenkracht kan een ongeluk zijn, ziekte, verlies of andere gebeurtenissen die diep ingrijpen in het persoonlijke leven, met maar één doel: aanzetten tot stoppen met méér van hetzelfde te doen en daardoor gedwongen worden tot het verkrijgen van nieuw inzicht, tot bewustwording.

 

Synchronicity web biedt informatie waarmee je op een nieuwe manier in beweging kan komen en contact kan maken met authenticiteit. Het is een uitnodiging om de werkelijke kracht te gaan zien die in mensen zit. Echt in beweging komen gaat altijd eerst via contact maken met stilte. Er is in onze drukke samenleving al teveel 'beweging' waar geen ziel in zit. Innerlijk leiderschap begint met een reis naar binnen.

 

 

 

 

 

 

.