Toelichting op de meerwaarde van het boek 'Synchroniciteit' van Joseph Jaworski

(Door Felix J. Brabander)

Het boek Synchroniciteit van Jaworski is niet persť beter of slechter dan andere boeken.

In dit stuk wordt het boek van Jaworski vergeleken met "De Tao van de psychologie" van Jean Shinoda Bolen en met "Zinvol Toeval" van Frank Joseph. Beide laatstgenoemde boeken hebben ieder hun eigen meerwaarde.

 

Het eerste boek o.a. omdat daarin synchroniciteit gekoppeld wordt aan het therapeutisch werken met cliŽnten. Ook legt Jean Shinoda Bolen sterk de relatie tussen synchroniciteit en Oosterse wijsheid. Ze verklaart niet alleen hoe synchroniciteit werkt, maar trekt deze werkingsprincipes ook door naar uitgesproken paranormale verschijnselen. Bolen heeft een ietwat sterkere mystieke benadering van synchroniciteit en haalt in dat verband ook de Graal-legende aan.

Het boek "Zinvol Toeval" is een bijzonder boek omdat het enerzijds is gebaseerd op een welhaast wetenschappelijke onderzoeksaanpak en anderzijds toch ook weer is geschreven door iemand met een journalistieke achtergrond. Dit levert een boek op dat leest als een trein, waarin maar liefst 17 categorieŽn van synchroniciteit worden onderscheiden en beschreven. Frank Joseph heeft zijn boek waarschijnlijk vooral geschreven om een brug te slaan tussen synchronistische gebeurtenissen, wetenschap en mystiek en om een praktische gids te zijn voor mensen die op zoek zijn naar meer contact met hun eigen ziel.

Het boek van Jaworski heeft net als "De Tao van de psychologie" de boodschap "dat wij niet alleen zijn" en net als Frank Joseph wil Jaworski laten zien dat er een weg is die leidt naar innerlijke wijsheid. De meerwaarde van het boek van Jaworski is dat de auteur synchroniciteit (dat sterk verbonden is met intuÔtie en emotionele betrokkenheid) koppelt aan de wereld van organisaties, leiders en (innerlijk) leiderschap. Daarmee maakt Jaworski intuÔtie, synchroniciteit en dus spiritualiteit toegankelijk voor mannen en voor de bastions van mannelijke leiders die organisaties vandaag de dag nog steeds zijn.

Als je nu bijvoorbeeld naar een willekeurige spirituele workshop of lezing gaat is 80 ŗ 90 % vrouw. De mensen echter die reageren op de website synchroniciteit.nl, welke achterin het boek van Jaworski vermeld staat, waren aanvankelijk voor het overgrote deel mannen. (Hoewel dat nu trouwens een beetje begint te verschuiven: er reageren nu ook steeds meer vrouwen.)

Het netwerk dat zich voorheen heeft gevormd is dus eigenlijk ontstaan vanuit mensen die, via het boek van Jaworski, voor een groot deel afkomstig zijn uit de organisatiewereld: directeuren, managers en adviseurs, trainers en coaches. Ik ben zelf organisatieadviseur met een accent op verandermanagement en coaching. Het is mijn persoonlijke streven om juist in organisaties een bewustzijnsverandering op gang te brengen.

Veel externe adviseurs hebben een beetje genoeg van het harde klimaat in organisaties en zouden graag in organisaties een fundamentele verandering willen zien. Die verandering begint echter altijd bij jezelf. Maar ook bij directeuren en managers is er behoefte aan een nieuw perspectief, aan onderlinge reflectie en uitwisseling over het eigen functioneren, de betekenis van synchroniciteit, de invloed van de eigen overtuigingen/oordelen op het functioneren van een organisatie en het proces van bewustwording daarin.

Organisaties vormen op dit moment de grootste machtsfactor in de wereld. Veel leiders zijn nog niet doordrongen van de noodzaak tot ethisch denken. Ook mankeert het vaak aan het op een behoorlijke manier omgaan met het personeel, zodanig dat er geen roofbouw op mensen wordt gepleegd. Leiders zijn vaak overwegend strategisch geŲriŽnteerd, minder gericht op mensen en vaak onvoldoende bewust van hun innerlijke overtuigingen en het effect daarvan op het functioneren van hun medewerkers. Er worden zo enorme kansen gemist om een klimaat te scheppen waarin mensen werkelijk de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Evenzo wordt er roofbouw gepleegd op de natuur en op de natuurlijke hulpbronnen.

Innerlijk leiderschap: Jaworski legt uit wat dat is, zie de samenvatting van het boek.

Beweging in organisaties.

Organisaties worden soms wel eens vergeleken met spirituele woestijnen. Wat zou het een verschil maken als we deze 'woestijnen' zouden kunnen transformeren naar inspirerende leefgemeenschappen. Of, met andere woorden, communities waar mensen zich met elkaar verbinden op basis van een authentieke gezamenlijke missie, een inspirerend doel en daarbij de gelegenheid krijgen zich werkelijk persoonlijk te ontwikkelen. Sleutelwoorden? Openheid, vertrouwen en intrinsieke motivatie.

 

 

***