Terugblik op de pioniersfase

Uit de nieuwsbrief van 15 augustus 2003:

Het begin van een groots en gezamenlijk avontuur

Het Platform begint volwassen te worden. Bij het afscheid nemen van de eerste pioniersfase blikt Felix Brabander nog even terug op hoe het is begonnen.

Een belangrijk boek dat mij een jaar of zes terug weer op het spoor heeft gezet van het begrip synchroniciteit is ‘Het mysterie van de graal: een verborgen stroming in het christendom’ geschreven door Rudolf Meyer. Dit boek bracht mij opnieuw, maar ditmaal veel diepgaander, in contact met het verhaal van Parsival, de zoeker van de graal. De graalsage beschrijft dat onnozelheid misschien wel de beste voorbereiding is voor het geestelijke pad. Het gaat met andere woorden over ‘kinderlijke onbevangenheid’. Ik ben altijd op zoek geweest naar ‘het speelse kind’ in mezelf. Toch stond onbevangenheid in mijn leven niet altijd even hoog in het vaandel. De wijsheid van dit boek, op compacte wijze verzameld uit onder andere de sprookjeswereld, was voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Het boek is lange tijd een soort bijbel voor me geweest en is dat eigenlijk nu nog steeds. Het verklaarde veel van wat er op synchronistische wijze in mijn leven was gebeurd. Ook was het een mystieke en avontuurlijke beschrijving van de innerlijke weg, die ik later ook in een meer moderne versie beschreven vond in het boek van Joseph Jaworski, maar ook op zeer bijzondere wijze in bijvoorbeeld ‘De alchemist’ van Paulo Coelho. Het verhaal van Parsival staat voor de vervulling van alle beloften: de wedergeboorte van de zonnemysteriën, het aanbreken van het ‘lichte tijdperk’ van de mensheid.

Innerlijk verlangen

Er zijn in mijn leven verschillende momenten van grote verandering en ommekeer geweest die steeds gepaard gingen met een innerlijk verlangen dat dicht in de buurt kwam van een innerlijk weten, een innerlijke overtuiging, waardoor ik er geen moment aan twijfelde dat er zou gebeuren wat ik hoopte. Evenzo goed heb ik lange periodes gekend waarin ik mezelf kwijt was en alles om mij heen daar ook een afspiegeling van was. Door het boek over de graal en vervolgens het boek van Carl G. Jung over synchroniciteit ben ik deze gebeurtenissen beter gaan begrijpen. Het gaf betekenis aan mijn eigen zoektocht. Tevens begon ik steeds scherper de discrepantie te zien tussen de rijkdom die het leven kan hebben en de wijze waarop het Westerse leven over het algemeen wordt geleefd. Er ontstond een groeiende behoefte om deze inzichten samen met anderen te delen en verder te verdiepen, als een nieuw, groots en gezamenlijk avontuur.

Pionieren

De vooraankondiging in een blad over het boek van Jaworski, begin 2001, trof mij vooral omdat er op een goed getimed moment een verbinding werd gelegd tussen ‘zoiets vaags’ als synchroniciteit / de innerlijke weg én de wereld van de organisaties. Zoals Jung het begrip synchroniciteit, ondanks eerdere beschrijvingen van andere auteurs, pas echt op de wereld heeft gezet, zo heeft Jaworski, wat mij betreft, ditzelfde begrip gekoppeld aan (innerlijk) leiderschap. Via de uitgever kwam de website www.synchroniciteit.nl in de tweede druk van de Nederlandse vertaling terecht. Lezers van deze tweede druk begonnen via de website te reageren en zo ontstond in oktober 2002 een eerste bijeenkomst van acht mensen die allemaal op zoek waren naar gelijkgestemden en naar een dialoog over een betere kwaliteit van leven. Vanaf de herfst van dat jaar zijn er verschillende groepen, in totaal 30 mensen, bij elkaar geweest. Toch is er juist tussen de mensen van die allereerste bijeenkomst in oktober een sterke band ontstaan, misschien wel door het gezamenlijke gevoel een pionier te zijn.

Uit deze eerste groep is begin 2003 een kerngroep ontstaan die onder meer heeft meegeholpen met de organisatie van het eerste minisymposium op 6 april van dit jaar. Intussen had Oene-Wim Stallinga, lid van de kerngroep, zich al kandidaat gesteld voor de functie van secretaris, in het geval het Platform een formele structuur zou krijgen. De sfeer die er tijdens het symposium was, alsook gesprekken met nieuwe contacten in het netwerk waren zeer bemoedigend en hebben er mede toe bijgedragen dat al op 16 april samen met Oene-Wim Stallinga de stichting Platform Synchroniciteit in het leven is geroepen.

De kring in de vijver groeit

Sinds het minisymposium is het snel gegaan. De huiskamerbijeenkomsten in Den Haag zijn kringdialogen geworden. Ook blijken steeds meer mensen, via de kringdialogen of via de website, interesse te hebben om mee te helpen de kring in de vijver groter te maken. Ook uit België komen steeds meer enthousiaste reacties.

In ruim tien maanden tijd (van 1 oktober 2002 tot 15 augustus 2003) is er een adressenbestand opgebouwd van 160 mensen* die geïnteresseerd zijn in synchroniciteit. *Momenteel 2000 (per januari 2008).

------

Synchronicity web is de naam waaronder Felix Brabander via zijn website synchroniciteit.nl informatie verstrekt over synchroniciteit.

Momenteel heeft Synchronicity web een informerende functie met artikelen en binnenkort een E-book.