Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

 

Symposium

 

 

"Synchroniciteit,

van Mysterie naar hedendaagse Toepassing"

vrijdag 29 april 2005 - 13.00 tot 17.45 uur

Conferentiecentrum Antropia te Driebergen

 

Wat is de relatie tussen synchroniciteit, graancirkels,

de heilige kalender van de Maya's? Wat betekent

dat voor uw persoonlijke ontwikkeling?

 

 

Toelichting

Programma

Onderwerpen en sprekers

Locatie van dit symposium

Wat u uit dit symposium haalt

De foto's

 

 

Toelichting

 

Het platform voor synchroniciteit heeft vijf inspirerende sprekers uitgenodigd om met u na te denken over de betekenis en kracht van oude bronnen voor onze tijd.

U zult versteld staan over de oude wijsheden die we nu zelf en binnen onze maatschappij zo hard kunnen gebruiken. Leer en ervaar de bijzondere kennis van deze begaafde sprekers. Zij delen graag hun inzichten om u verder te helpen op uw levenspad.

In dit grensverleggend symposium krijgt u een beeldschets van de grote bewustzijnsverschuiving die zich momenteel voltrekt. We staan aan de vooravond van een sprong in onze wijze van denken, hoe wij omgaan met wensen en verlangens, de manier waarop we tijd ervaren.

Dit symposium biedt naast achtergrondinformatie over tijdloze bronnen, zoals de Tzolkin, ook dwarsverbanden tussen de verschillende bijzondere fenomenen.

Bovenal biedt het concrete handvatten om synchroniciteit te gebruiken in het dagelijks leven.

Tijdens het symposium krijgt u kosteloos uw persoonlijk potentieelprofiel overhandigd gebaseerd op de Tzolkin. U zult verbaasd staan van en verrast zijn over de nauwkeurigheid en de beeldende wijze waarop uw eigen ontwikkelingspotentieel kleur en inhoud krijgt.

Alle onderwerpen in dit symposium raken het centrale begrip "bewustzijnsverschuiving" en de concrete vertaling van de schijnbare "magie" van synchroniciteit naar de dagelijkse levenspraktijk.

U zult deze middag synchroniciteit aan den lijve kunnen ervaren, het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden.

Wilt u ook geraakt worden, bent u niet bang om vanuit een ander perspectief over het heden en de toekomst na te denken, aarzel dan niet en

reserveer nu uw plaats.

 

 

Programma:

 

12.00 Ontvangst

13.00 Welkom + inleiding

Peter Toonen

13.10 De grote verschuiving in bewustzijn

Herbert van Erkelens

14.00 Actieve onderbreking

14.15 Graancirkels, een kwantumsprong in gedachtenkracht.

Janet Ossebaard

15.00 Pauze

15.30 De Tzolkin, het instrument voor de innerlijke weg naar

leiderschap.

Kees Visser

16.15 Actieve onderbreking

16.30 Zelfsturende coaching, de ultieme toepassing van

synchroniciteit.

Felix Brabander

17.15 Interactieve afsluiting

Peter Toonen

17.45 Afronding

 

 

 

Onderwerpen en sprekers?

 

Inleiding door Peter Toonen (Dagvoorzitter)

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt.

Vanuit onder meer zijn kennis van de Maya's zal Peter Toonen ons begeleiden langs de verschillende thema's van dit symposium. De enorme veranderingen in hoe wij mensen naar onszelf kijken kunnen verklaard worden uit de tijdsberekening van de Maya's.

Innerlijke vrede, verbinding met Moeder Aarde en terugkeer naar de kalenders van de natuurlijke tijd kunnen ons hierbij helpen. De Dertien Manen Kalender van Vrede en de heilige galactische kalender van 260 dagen, de Tzolkin, zijn nu nieuw gereedschap voor de juiste timing.

Tijd is een frequentie; tijd is de Vierde Dimensie; tijd is kunst!

Hoe dan ook: neem je eigen tijd, en je zult je eigen geest leren kennen.

 

Peter Toonen (Dagvoorzitter)

Peter Toonen (1958) heeft sinds 1985 een praktijk in personal coaching, aura-reading-en healing. In de laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen in Nederland, België en andere landen, aan particulieren en het bedrijfsleven, over teambuilding, intuïtieve ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen.

Eind 1997 verscheen van hem het boek Wat wisten de Maya's? - Een Nieuw Licht op het Transformatieproces van de Aarde (uitgeverij Petiet, Laren, ISBN 90-75636-14-8). Met Pasen 2002 is een tweede boek verschenen, De Natuurlijke Tijd - Berichten van de Maya’s voor de Nieuwe Tijd (uitgeverij Petiet, Laren, ISBN 90-75636-39-3). Een derde boek is in voorbereiding en zal dit najaar verschijnen. In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit.

Peter Toonen is als lid van PAN-Holland (Planetair Artistiek Netwerk) verbonden aan de Dertien Manen Kalender voor Wereldvrede Beweging. Meer info: www.PAN-Holland.nl , www.natuurlijketijd.nl, of internationaal: www.tortuga.com of www.lawoftime.org

 

 

De grote verschuiving in bewustzijn door Herbert van Erkelens

Volgens de Maya-profetieën leven we vanaf augustus 1987 tot december 2012 in een periode van spiritueel ontwaken. Die moet ertoe leiden dat de Aarde meer direct aansluiting krijgt bij hogere dimensies in de kosmos. Het gaat hierbij om een grote verschuiving in bewustzijnsniveau. Ook in de Jungiaanse psychologie is deze verschuiving zichtbaar. In 1988 kwamen vele brieven en documenten van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli uit het wetenschapshistorisch archief in Zürich te voorschijn. Deze wierpen nieuw licht op het verschijnsel synchroniciteit, het door C.G. Jung geformuleerde principe van zinvol toeval. Achter synchroniciteit gaat een wereld van archetypische krachten schuil. Pauli werd in zijn dromen achtervolgd door de alchemistische geest der materie Mercurius. Maar ook Wodan, de Germaanse god van de razernij, de inspiratie en de runen, is met synchroniciteit verbonden. Mercurius en Wodan vormen in onze westerse cultuur verbannen gestalten van God. Toch vormen zij de verborgen motor achter de grote verschuiving. Het is daarom hoog tijd dat we met deze archetypische gestalten in dialoog treden.

 

Herbert van Erkelens

Dr. Herbert van Erkelens (1952) is theoretisch fysicus, schrijver en docent alchemistische symboliek. Hij is auteur of mede-auteur van boeken als "Het spel van de wijsheid - Pauli, Jung en de menswording van God"; "Jezus en de Broederschap der Essenen"; "Der Pauli-Jung Dialog und seine Bedeutung für die moderne Wissenschaft" en "Wolfgang Pauli und der Geist der Materie". Van Erkelens heeft zich verdiept in wis-, natuur- en sterrenkunde totdat hij geïnteresseerd raakte in de dieptepsychologie. Hij heeft het raadsel van de kosmos niet alleen benaderd via de theoretische fysica, maar ook vanuit de wereld van de dromen. Zo ontdekte hij dat de alchemistische geest der materie nog springlevend is. Hij analyseerde een actieve imaginatie (de Pianoles) en 46 dromen van Wolfgang Pauli. Deze theoretisch fysicus stond in nauw contact met C.G. Jung, Marie-Louise von Franz en Aniela Jaffé. Het centrale thema in de schriftelijke nalatenschap van Pauli is synchroniciteit. Sinds enige jaren houdt Van Erkelens zich bezig met het aanbreken van de Nieuwe Tijd. Aan de hand van het werk van de Zwitserse kunstschilder Peter Birkhäuser onderzoekt hij in dit verband de relatie tussen Jungiaanse psychologie en hogere bewustzijnsniveaus in de kosmos. Verder is hij in opleiding tot eerstegraads docent wiskunde.

Zie www.rainbowconnection.nl (vanaf de derde week van april 2005)

 

 

Graancirkels, een kwantumsprong in gedachtenkracht door Janet Ossebaard

In 2000 werd wetenschappelijk aangetoond dat het gros van de graancirkels niet door mensenhanden kan zijn gemaakt. De meeste mensen zijn hiervan echter niet op de hoogte.

In deze tijden van versnelling en bewustwording spelen graancirkels een steeds grotere rol. De geometrische vormen werken diep in op ons onderbewustzijn en blijken een ongekend krachtige invloed te hebben op onze emotionele en spirituele onwikkeling. Mensen die zich verdiepen in dit wonderlijke fenomeen hebben vaak bizarre ervaringen, van verwrongen tijd- en ruimteperceptie tot sensaties van intens, gelukzalig contact.

Het leven van de meeste graancirkelbezoekers komt in een ware stroomversnelling terecht. Zij komen in aanraking met de ‘flow’, gekenmerkt door synchroniciteiten die elkaar veelal in rap tempo opvolgen, en waardoor alles ineens op zijn plaats begint te vallen. Ze komen in contact met het Veld en merken dat acties niet langer inspanning vergen, dat ‘toevalligheden’ hun pad effenen. Ze krijgen een blik gegund in wat er bedoeld wordt met "je creëert – letterlijk – je eigen realiteit".

In deze presentatie zal een heldere link worden gelegd tussen graancirkels, hun geometrie, ons onderbewustzijn, quantumfysica, onze perceptie van tijd en ruimte en de vele zinvolle coïncidenties waarmee dit alles gepaard gaat.

 

Janet Ossebaard

Janet Ossebaard (1966) is ruim tien jaar graancirkelonderzoeker. Ze heeft veel veldwerk verricht in graancirkels in Nederland, Engeland en Duitsland. Samen met collega-onderzoeker Bert Janssen produceerde zij 4 documentaires over het graancirkelfenomeen, waarvan de laatste een EBE-award won in Amerika. Ze schreef het boek "Graancirkels, een wereldwijd Mysterie" (gepubliceerd in 2000), nam deel aan een studieproject van de Universiteit van Utrecht (waarbij graancirkels werden onderzocht door middel van infrarood thermografie), ze won de Frontier Award voor haar bijdrage aan de grenswetenschappen in Nederland (2002) en is actief lid van de DCCCS (Dutch Centre for Crop Circle Studies). Haar nieuwe boek over het graancirkelfenomeen staat op het punt gepubliceerd te worden.

Sinds enkele jaren geeft Janet graancirkellezingen en verzorgt ze –ervaringsdagen, zowel in Nederland als in het buitenland. Zij is de oprichtster van de stichting Circular Site, waarin zij momenteel parttime werkzaam is. Naast haar graancirkelwerk is zij coach en communicatie adviseur en begeleid ze mensen - individueel en in groepsverband - in veranderingsprocessen.

Zie www.circularsite.com

 

 

De Tzolkin, het instrument voor de innerlijke weg naar leiderschap door Kees Visser

Een ieder die het boek van Joseph Jaworkski heeft gelezen vraagt zich af wat hij of zij moet doen om op dezelfde wijze als de schrijver doet van de ene "toevalligheid" naar de andere te bewegen. Loslaten, geen druk bij jezelf neerleggen en geen moeite te hoeven doen, zijn grootheden die nauwelijks haalbaar zijn wanneer je niet weet wie je daadwerkelijk bent.

De Maya’s hebben een schitterend fenomeen, de Tzolkin, nagelaten. De Tzolkin levert je het inzicht in wat het Universum je als potentieel voor je leven heeft meegegeven. De Tzolkin geïnterpreteerd levert je de informatie voor je potentieel. Vanaf nu hebben wij de mogelijkheid aan de hand van ons potentieelprofiel ons leven zodanig in te richten dat wij de mogelijkheid hebben synchroniciteit te ervaren. Vanuit je potentieel weet je waaraan je kunt loslaten en zul je "moeiteloos" de meest ingewikkelde klussen kunnen oppakken. Hoe meer je vanuit je potentieel actief bent des te meer "helpende handen" zullen er verschijnen.

 

Alle aanwezigen ontvangen na afloop van de lezing hun eigen persoonlijk potentieelprofiel, waarin je onder andere je innerlijke kracht, coachingskracht, levensdoel en talent zijn opgenomen. Aan jou wat je er daarna verder mee doet. Het potentieelprofiel kan ook de basis zijn voor verdere coaching en teambuilding. De Tzolkin als instrument voor de weg naar innerlijk leiderschap.

 

Vergeet niet bij aanmelding uw geboortedatum te vermelden!

 

Kees Visser

Kees Visser (1951) heeft na zijn studie zes jaar voor IBM gewerkt, daarna 2 jaar Rank Xerox, om vervolgens tot de directie van NCR toe te treden. Deze functie heeft hij bijna zes jaar bekleed. De roep om eigen ondernemer te zijn heeft hij gevolgd. Achtereenvolgens heeft hij een viertal softwarehuizen opgericht. Nadat hij lijfelijk had ervaren dat veel personeel geen zegen is, heeft hij zijn eerder gestarte bedrijven weer van de hand gedaan, om zich vervolgens als zelfstandig consultant te vestigen. Mensen begeleiden bij het toewerken naar hun potentieel en management- en projectteams begeleiden bij het realiseren van hun doelstellingen, speelt binnen zijn adviespraktijk een centrale rol. Via de kennismaking met zijn huidige levenspartner is hij in contact met de Tzolkin gekomen. Hij heeft de Tzolkin jarenlang bestudeerd en zijn kennis en ervaring en die van zijn partner, vastgelegd in een eigen ontwikkeld computersysteem. Dit geheel heeft hij kunnen transformeren tot een uiterts bruikbaar instrument voor het leveren van inzicht over het potentieel van mensen en het potentieel dat samenwerkende teams met zich meedragen. Voor meer informatie ga naar www.1320EM.nl.

 

 

Zelfsturende coaching, de ultieme toepassing van synchroniciteit door Felix Brabander

In deze presentatie wordt coaching geplaatst in het licht van de enorme veranderingen in onze samenleving. In onze TIJD dient zich meer dan ooit de vraag aan hoe wij wensen om te gaan met ons maatschappelijk en individueel potentieel. Het gaat erom een nieuw beeld van de mens te creëren dat past bij ons vermogen om de toekomst te scheppen.

Hoe groter de wil waarmee wij mensen iets willen bereiken, hoe minder het te maken heeft met wie we zijn. Hoe paradoxaal is het om te willen loslaten, om vervolgens te moeten constateren dat we nog beter worden in het vasthouden van wat we niet meer willen.

Zo ook met het proces dat coaching heet. 'Willen' we onze cliënten helpen bevrijden van de gevangenis van de wil, dan dienen we de wil te vervangen door iets anders. Iets dat voeding geeft aan het verlangen naar werkelijke vervulling, voorbij alles dat is bedacht.

Wat is de taal die we nodig hebben om verder te kunnen gaan woorden alleen? Welke beelden hebben we nodig wanneer we weten dat de beste ideeën ontstaan vanuit het niets?

Met welke intentie geef je leiding als coach, wanneer je beseft dat hoe meer methodiek je 'er tegen aan gooit', hoe kleiner de kans dat de werkelijke essentie van iemand zich kan ontvouwen en naar buiten kan treden? Tijdens deze presentatie wordt uiteen gezet wat de enige realiteit is waar de dingen werkelijk gebeuren, en welke intentie daar voor nodig is.

 

Felix Brabander

Felix Brabander (1953) is organisatieadviseur en coach. Als directeur van de Wake-Up Company wijst hij mensen de kortste weg naar hun eigen synchroniciteit. Dit dankzij zijn eigenschap om in korte tijd de kern te raken. Tevens is hij oprichter van het Platform Synchroniciteit dat zich bezighoudt met de organisatie van inspirerende en grensverleggende symposia. Een Communicatiestudie volgde hij aan de HEAO. Aanvankelijk gestart in werving en selectie, is hij zich via crisis- en interimmanagement voor grote en middelgrote organisaties steeds meer gaan interesseren voor bewustwordings- en transformatieprocessen. Sinds 1994 heeft hij zich intensief bezig gehouden met het in zijn persoonlijke leven integreren van elementen uit bio-energetica, meditatie, sjamanisme, en diverse vormen van lichaamswerk. Centraal in zijn wijze van werken met mensen staat het voelen en handelen vanuit passie, authenticiteit en betrokkenheid. Hij geeft lezingen over synchroniciteit, hooggevoeligheid en coaching. Als verbindingsman in hart en nieren, zet hij zich in voor een breder draagvlak van gelijkgestemden die bij willen dragen aan vernieuwing in maatschappij en organisatie.

Zie www.onesessioncoaching.nl en www.wakeupcompany.nl

 

 

Locatie van het symposium

 

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

 

Antropia Cultuur- en Congrescentrum ligt in het midden van Nederland en is uitstekend bereikbaar per trein en auto. Antropia bevindt zich naast NS station Driebergen-Zeist en afslag A12. Hierdoor is de bereikbaarheid optimaal, u wandelt zo uit het station het landgoed op. Op het landgoed is een ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Antropia ligt op het Landgoed de Reehorst, een prachtig parklandschap, onderdeel van de Stichtse Lustwarande, een reeks landgoederen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn nabij Utrecht.

 

Het hoofdgebouw van Antropia is bijzonder in de vormgeving en inrichting. Het is een organisch gebouw waarin natuurlijke materialen zijn verwerkt en veel aan de natuur ontleende vormen zoals gebogen lijnen.

 

 

Wat u uit dit symposium haalt:

  • Kennis maken met inspirerende visies

  • Leren van een vorm van intelligentie die uitstijgt boven het gewone weten.

  • Praktische vertaalslag van oude bronnen naar úw dagelijks leven en werk.

  • Ontmoeting met gelijkgestemden die doordrongen zijn van de noodzaak tot vernieuwing.

  • Uitwisseling van ervaringen op basis van synchroniciteit.

  • Informatie over úw potentieel, berekend o.b.v. uw geboortedatum.

  • Dit symposium brengt u dichter bij uw eigen kern en helpt u op weg naar een toekomst in balans.

 De foto's

 

 

 

 

 

***