De relatie van het Platform met het boek 'Synchroniciteit' van Joseph Jaworski

Na contact met de uitgever is in de tweede druk (voorjaar 2002) van de Nederlandse vertaling van het boek van Jaworski de website van het Platform Synchroniciteit opgenomen. Zie hiervoor ook Chronologie en Terugblik op de pioniersfase.

 

Voor de inhoudelijke relatie met het boek zie:

Voor meer informatie over het boek zelf zie: