Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

Het Management Team, de menselijke factor en de zuivere intentie

 

Welke onderwerpen moeten door een management team boven aan de agenda worden gezet? Zijn dat zaken als strategie en sturing? Of gaat het om andere dingen?

Bijvoorbeeld de vraag of de organisatie moet veranderen van een procesgerichte naar een systeemorganisatie? Of moet de aandacht vooral uitgaan naar een analyse van de bedrijfscultuur om te bezien hoe deze veranderd kan worden van normatief en/of functioneel naar sociaal?

 

Welk referentiepunt hanteer je om je positie als MT-lid te kunnen bepalen? Hoe creŽer je gezamenlijk de grootste strategische meerwaarde voor de organisatie waar je verantwoordelijk voor bent? Het enige referentiepunt dat er werkelijk toe doet, dat bent uzelf. En het beste advies aan leden van een MT kan niet anders zijn dan "blijf bij jezelf".

 

In de praktijk blijkt dat een MT dat de menselijke factor voorop stelt, het beste presteert. Dat wil zeggen: het MT vormt een verbindende factor voor de rest van de organisatie.

De kwaliteit van die verbinding wordt echter bepaald door het innerlijke vermogen om bij jezelf te blijven, dus om te vertrouwen op je innerlijke autoriteit. Dit vermogen is bij de meeste mensen aangetast, omdat we leven in een cultuur van ontkenning van het authentieke in ieder van ons. Dit is de authentieke kern van waaruit mensen autonoom kunnen functioneren. Het is deze autonomie, die het gevoel van verbinding tot stand kan brengen, waardoor ook in de rest van de organisatie afdelingsoverstijgend kan worden (samen)gewerkt. Dit gevoel komt tot uiting in het antwoord op de vraag "hebben wij wat met elkaar?" Daar is vertrouwen en openheid voor nodig. Vaak zit een op oude waarden en normen gebaseerde (bedrijfs)cultuur de vereiste openheid in de weg.

 

In een oude bedrijfscultuur wordt autoriteit vaak gebruikt om te overheersen. In een dergelijke cultuur wordt gevoeligheid voorts misbruikt en met voeten getreden of, dat kan ook, om te manipuleren. Zolang kracht gezien wordt als overheersing en gevoeligheid als zwakte, blijft het moeilijk, zoniet onmogelijk, om een gevoel van verbinding tot stand te brengen.

Pas als een MT-lid werkelijk contact heeft gemaakt met zijn authentieke kern kan gevoeligheid ingezet worden als kracht en heeft deze kracht het vermogen om mensen te (ver)binden. Vanuit het contact met de eigen authentieke kern is een mens in staat om een zuivere intentie neer te zetten in alles wat hij/zij doet. Een intentie, inderdaad, die 'meedogenloos' is in haar focus en die tevens de ruimte creŽert waarin de dingen zich kunnen ontvouwen.

 

Vaak worden lange trajecten afgelopen om een stap dichterbij zichzelf te komen. Voor mensen die gewend zijn aan enige introspectie en niet meer zo snel schrikken van hun eigen schaduwkanten bestaat er een directe vorm van begeleiding die het mogelijk maakt om in een enkele sessie contact te krijgen met de eigen diepere bedoeling. De evidente gedachte hierachter is onder meer dat werkelijke vervulling alleen mogelijk is vanuit contact met de eigen diepere kern. Daarnaast is het voor organisaties van belang om te beseffen dat samenwerken alleen echte kracht en enthousiasme genereert als het vrijwillig gebeurt, als het vanuit onze eigen wil ontstaat.

 

Lees meer over deze vorm van coaching op www.onesessioncoaching.nl