Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

HSP Symposium

"Op zoek naar je passie, je kern"

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen en andere voorwaarden

om hooggevoeligheid te integreren als een gave

 

Sprekers:    Marianne de Jong, Felix Brabander,

                      Carla Muijsert, Henk Buurman

 

Datum:  zaterdag 20 november 2004

Locatie: Nieuwegein, Boerderij De Middenhof

Tijd:       13.30 - 17.30 uur

Entree:   40 euro

 

 

Programma:

 

13.00 – 13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.00 – 13.35 Inleiding door Felix Brabander

13.35 – 14.20 Beter voor jezelf zorgen - Je lichaam als

graadmeter en als instrument

Marianne de Jong

14.20 – 15.05 Lichaamsbewustzijn - een weg naar vervulling

Felix Brabander

15.05 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.15 Hooggevoeligheid bij kinderen

Carla Muijsert

16.15 – 17.00 AOT (Adem- en ontspanningstechniek) voor HSP's:

een kennismaking en een handreiking

Henk Buurman

17.00 – 17.30 Vragen + afsluiting

 

 

De presentaties:

 

Beter voor jezelf zorgen - Je lichaam als graadmeter en als instrument

Marianne de Jong

 

Marianne de Jong behandelt in haar lezing de kernvraag: Hoe kun je (als hooggevoelige) voor jezelf zorgen, in de omgang met de ander, met respect voor jezelf en de ander. Zij zal dit doen aan de hand van de ontwikkeling van eigen ervaringen, waarbij haar eigen lichaamsbewustzijn centraal staat.

 

Marianne zal enerzijds spreken over het lichaam als graadmeter en anderzijds over het lichaam als instrument.

Het eerste thema gaat in op het lichaam als graadmeter voor je gevoelens. Wat voel je in je lichaam, wat betekent dat voor jou, hoe ga je daarmee om? Mogelijke reacties kunnen bijvoorbeeld zijn: negeren, terugtrekken of onderzoeken.

Bij het tweede thema staat het lichaam als instrument    centraal. Hoe maak je kenbaar wat er in je omgaat, hoe zet je jezelf in beweging, wat straal je (lichamelijk) uit, hoe neem je op een goede manier ruimte in?

 

Marianne zal vooral ingaan op de behoeften 'eigen plek', 'bescherming' en 'begrenzing' en vertelt daarbij wat zij 'aan den lijve' geleerd heeft van eenvoudige oefeningen horende bij de training tot sociale weerbaarheid bij kinderen "Ho tot hier en niet verder ….!"

 

Lichaamsbewustzijn - een weg naar vervulling

Felix Brabander

 

Thema's:

Twaalf 'goede' redenen om je lijf te negeren

Jezelf niet veroordelen om het slechte contact met je lijf. Je hebt er ooit 'goede' redenen voor gehad, die je echter steeds meer energie zijn gaan kosten.

Energievreters in het hooggevoelige 'systeem'

Tegenstellingen herkennen in jezelf en andere HSP's. Tijd voor een spiegel van jezelf.

Kiezen voor een leven als HSP: kunstenaarsschap, energiebeheer, contact met de bron en lichaamsbewustzijn als de ingang hiervoor.

De dynamiek van de rust

Wat je kan doen om je gedachten plaats te laten maken voor je gevoelens. Meditatief observeren. Contact maken met het grote niets.

De uitdaging: leren denken met het gevoel en leven vanuit een intentie van stilte.

Toelichting op het begrip intentie aan de hand van een model.

Uitleg over dit principe, een oefening en een nabespreking hiervan.

Lichaamsbewustzijn, aandacht en liefde. Een ondergewaardeerde combinatie

Jezelf niet meer bezig houden met de duizend dingen die niet werken, maar met de paar dingen die wel werken. Over de eenvoud en de kracht van liefde. Contact met anderen. Je ervaringen delen is een sleutel van goud.

 

Hooggevoeligheid bij kinderen

Carla Muijsert

 

1 De reden waarom ik me betrokken voel bij het onderwerp HG bij kinderen, mijn visie hierop en de  relevantie van dit onderwerp voor volwassenen. De snelle evolutie van het menselijk bewustzijn en het effect op kinderen staat hierbij centraal. Ook benoem ik hier kort een aantal gedragsuitingen waaruit hg bij kinderen blijkt (zoals een hoge gevoeligheid voor   indrukken, voeding en buitenzintuiglijke ervaringen).

2 Een aantal voor - en nadelen van HG. Denk bij voordelen aan zelfbewustzijn, een gevoel van verbondenheid met de totale werkelijkheid en het vermogen om keuzes te maken die wezenlijk bij je passen. Een belangrijk nadeel is een verhoogde lichamelijke, emotionele, sociale, psychische en intuïtieve kwetsbaarheid waarmee in de opvoeding, het onderwijs en de hulpverlening nog onvoldoende rekening wordt gehouden. Hierdoor laten steeds meer kinderen/volwassenen lichamelijke klachten (zoals voedings-intoleranties, diabetes en een gebrekkige motorische ontwikkeling) en psychische klachten (zoals stress, depressie en vervreemding) zien.

3 Wat we voor kinderen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze hun prachtige kwaliteiten optimaal kunnen integreren. Het accent ligt, in verband met het onderwerp van de dag, vooral op het belang van lichaamsbewustzijn. Een goede sensorische integratie staat hierbij centraal. In dit onderdeel integreer ik een oefening die volwassenen helpt om zich steviger met hun lijf te verbinden. Deze oefening kunnen ze ook thuis met hun kinderen doen.

 

AOT (Adem- en ontspanningstechniek) voor HSP's: een kennismaking en een handreiking

Henk Buurman

 

Thema: overprikkeling

 

De presentatie vormt een kennismaking met AOT volgens de methode Van Dixhoorn. Vragen als: wat is AOT, wie maken er gebruik van, waar kunnen HSP's het voor gebruiken, wat is het doel van AOT, zullen worden beantwoord. AOT als persoonlijke benadering.

 

Een korte inleiding over ontspanning en het centrale thema: overprikkeling. Hoe kun je daarmee omgaan volgens de methode Van Dixhoorn.

 

De handreiking bestaat uit een aantal oefeningen uit de genoemde methode. Al doende kunt u ontdekken hoe het in de praktijk werkt en wat het voor HSP zou kunnen betekenen. We nemen de tijd voor het nabespreken van de oefenervaring.

 

 

***

 

De sprekers

 

Marianne de Jong

Marianne de Jong heeft een eigen praktijk voor (school)loopbaanbegeleiding. Zij werkt voor particuliere cliënten en op free-lance basis voor scholen en reïntegratiebureaus.

Zij heeft een bijzondere affiniteit met de begeleiding van HSP’s.

Mede door haar intuïtief gevoelige kinderen is zij zich bewust geworden van haar eigen hooggevoeligheid. Zij heeft haar ervaringen vastgelegd in het boek ‘Mijn kind ziet meer’, geschreven onder het pseudoniem Marjan van Gestel.

Momenteel volgt zij de opleiding tot trainer sociale weerbaarheid kinderen ‘Ho tot hier en niet verder’. Deze cursus is gebaseerd op lichaamsbewustzijn en het jezelf in beweging zetten in de buitenwereld. In de toekomst wil zij deze voor hooggevoelige jongeren en volwassenen in gaan zetten.

 

Felix Brabander

Felix Brabander is na zijn HEAO-Communicatiestudie werkzaam geweest in werving en selectie, opleidingsadvies, coaching, loopbaanadvies, communicatiemanagement, crisismanagement, organisatieadvies, interimmanagement en coaching in relaties.

Daarnaast volgde hij een Gestaltopleiding en vele workshops en trainingen in het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, zoals emotioneel lichaamswerk, bio-energetica, meditatie, regressie, sjamanistische zweethutrituelen, massage, shiatsu, rebalancing, rebirthing en sexual grounding. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform Synchroniciteit, een organisatie die mensen ondersteuning biedt om meer te leven vanuit authenticiteit en in contact met het grotere geheel, de grotere stroom. In zijn praktijk als coach heeft hij zich als ervaringsdeskundige gespecialiseerd in coaching van HSP's en van organisaties die de gevoels- en intuïtieve kant een betere plaats willen geven in hun bedrijfsvoering.

In zijn coachingspraktijk houdt hij zich met name bezig met leven en werken vanuit een diepere bedoeling en de verbinding tussen lichaam en geest.

 

Carla Muijsert

Carla Muijsert volgde een scala aan alternatieve opleidingen en studeerde drie jaar Nederlands Recht. In 1992 opende ze haar eigen praktijk voor gespreks- en hypnotherapie. Ook gaf ze tot 1997 cursussen spiritualiteit in het dagelijks leven, magnetiseren en healing.

In haar rol van moeder, cursusleider en hulpverlener zag ze talloze jongeren en ouderen met prachtige kwaliteiten die desondanks in de problemen waren gekomen. Vaak omdat ze als kind geen herkenning en erkenning voor hun individuele kwaliteiten hadden gekregen.In 1997 raakte ze betrokken bij het initiatief Stichting Nieuwetijdskinderen. Sindsdien is ze als bestuurslid en woordvoerder aan deze Stichting verbonden geweest en heeft ze honderden lezingen en workshops gegeven. De affiniteit van Carla met het onderwerp hooggevoeligheid is een direct gevolg van haar werk met en voor kinderen.

Uit ervaringsverhalen van tienduizenden kinderen, ouders, onderwijzers en hulpverleners is haar duidelijk geworden dat hooggevoeligheid, en een daaraan gekoppelde verhoogde kwetsbaarheid, bij de kinderen van deze tijd vanzelfsprekend is. Ze acht het dan ook van belang dat de omgeving deze kwaliteit in kinderen herkent en erkent en dat ze een passende begeleiding krijgen. Dit betekent onder meer aandacht voor lichamelijke activiteiten zodat kinderen steviger met hun lijf verbonden worden. Carla is auteur van de boeken Nieuwetijdskinderen (2000) en Ieder kind in z’n eigen kracht (november 2004).

 

Henk Buurman

Henk Buurman behaalde de akte Docerend Musicus aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem, de akte Kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de akte Uitvoerend Musicus Baroktrompet aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij volgde de drie-jarige leergang Adem- en Ontspannings Therapie bij Jan van Dixhoorn te Amersfoort.

Zijn werkzaamheden bestaan uit het geven van trompetlessen in de prive-praktijk te Soest en het lesgeven bij verschillende muziekverenigingen voor de opleiding muzikantenexamens voor de amateursector. Daarnaast dirigeert hij het Studenten Harmonieorkest MajEUR aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is hij free-lance trompettist en is hierin vooral bezig met het spelen van Oude Muziek. Hij is tevens Algemeen Bestuurslid voor de Stichting voor Muziek- en Dansonderwijs te Baarn.

In samenwerking met Dick de Lange (psycholoog en barokviolist) heeft hij een gemeenschappelijke praktijk opgezet voor coaching van Uitvoerende Kunstenaars. Hierin worden diverse beroepsgroepen op brede basis geholpen met gesprekstherapie en Adem- en Ontspanningstherapie.

Zijn affiniteit met HSP komt uit de muziekwereld. Binnen de lespraktijk heeft hij de laatste 20 jaar veel sensitieve kinderen en volwassenen meegemaakt. Veel musici zijn sensitieve persoonlijkheden die in de muziekpraktijk elke dag de voordelen en nadelen van hun verhoogde gevoeligheid ondervinden. De voordelen vormen de kern van hun talenten. Een beperkende voorwaarde zoals bijvoorbeeld overprikkeling is een veel voorkomend thema bij hulp aan Uitvoerende Kunstenaars en een van de centrale thema’s binnen de Adem- en Ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn. Vandaar AOT voor HSP!

 

 ***