Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

Boektoelichting

Synchroniciteit:

Leven als bestemming

(Synchroniciteit, intuïtie en innerlijke wijsheid)

Adrienne, Carol

Isbn: 90-2252-931-2

 

Tekst op de achterflap van het boek:

 

Carol Adrienne helpt de lezers bij hun zoektocht naar de onvermoede, sluimerende kracht van synchroniciteit en intuïtie die kan leiden tot succes, bevrediging en gemoedsrust.

Iedereen heeft een doel in het leven, stelt Carol Adrienne en in haar nieuwe boek legt zij uit hoe we de kracht die in onszelf schuilt kunnen aanwenden om dat doel te vinden; hoe we kunnen leren om met de stroom mee te gaan en ons door onze ware aard te laten leiden.

Hoofdstuk voor hoofdstuk leert Leven als bestemming ons hoe wij de bron van onze natuurlijke energie kunnen vinden en ons erop kunnen richten; hoe we kunnen afstemmen op de krachten die ons omringen en hoe we onze intuïtie zo kunnen ontplooien dat we synchroniciteit bevorderen.

Leven als bestemming is gelardeerd met verhelderende verhalen en schetsen van fascinerende mensen - van kunstenaars tot planologen en Zenmeesters - die vertellen hoe zij hun levensdoel vonden. Het bevat concrete oefeningen, overzichten, vragenlijsten en andere hulpmiddelen om onszelf en onze innerlijke verlangens te leren begrijpen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Toevallig wel!?

(Over synchroniciteit en toeval)

Begg, Deike

Isbn: 90-6271-925-2

 

Tekst op de achterkant van het boek:

 

Ooit gemerkt dat er iemand of iets is dat over u waakt?
Ooit gemerkt dat u een zeker pad moet volgen, zelfs als dit soms het verkeerde lijkt? Hebt u zich ooit afgevraagd door wat voor toevalligheden u (juist die) mensen in uw leven hebt ontmoet? Het fijnmazige netwerk dat alles verzorgt, wordt meestal niet gezien, gevoeld of bemerkt. Ontdek verbanden. Zie de mogelijkheden. Laat u leiden. Deike Begg onthult op meesterlijke wijze de ware betekenis van de synchroniciteit in onze levens. En dat is geen toeval. Toevallig niet!

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Power of Flow

(Practical Ways to Transform Your Life with Meaningful Coincidence)

Belitz, Charlene en Lundstrom, Meg

Isbn: 0-517-70558-3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Tao van de psychologie

(Bewust leven met synchroniciteit)

Bolen, Jean Shinoda

Isbn: 90-5637-244-0

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Flow en de kunst van het zakendoen

Bommerez, Jan en Zijtveld, Kees van

Isbn: 90-8051-561-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kun je een rups leren vliegen

Bommerez, Jan en Zijtveld, Kees van

Isbn: 90-805-1563-0

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie

Brink, M van den

Isbn: 90-202-6033-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Secret

Byrne, Rhonda

Isbn: 978 90-215-1103-0

 

Toelichting (anoniem): Heel mooi boekje niet alleen qua inhoud!
'Laat je door je vreugde leiden en het universum zal deuren voor je openen, waar slechts muren waren'
Heel mooi en WAAR!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De 7 spirituele wetten van succes

Chopra, Deepak

Isbn: 90-230-0893-6

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spiritueel golfen

Chopra, Deepak

Isbn: 90-2153-697-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchronisch leven

(De onbegrensde macht van het zinvolle toeval)

Chopra, Deepak

Isbn: 90-2153-989-6

 

Tekst op de achterflap van het boek:

 

"We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen.

Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf.

Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied.

In dit magistrale nieuwe boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. De cursus waarop Synchronisch leven is gebaseerd behoort tot de meest succesvolle van Deepak Chopra.

Dit boek is voorbestemd om een klassieker te worden.

 

Deepak Chopra is arts en een pionier in het onderzoek naar de wisselwerking van lichaam en geest. Zijn vele eerdere boeken werden wereldwijd bestsellers. Chopra geeft lezingen en seminars over de hele wereld en zijn werk is voor talloze lezers een bron van inspiratie en succes."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De alchemist

(Zoektocht van een Andalusische herdersjongen naar de ware levenswijsheid brengt hem naar de Egyptische piramiden)

Coelho, Paulo

Isbn: 90-295-0898-1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchronicity: Through the Eyes of Science, Myth and the Trickster

Combs, Alan en Holland, Mark

Isbn: 1-5692-4599-1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Flow

(Psychologie van de optimale ervaring)

Csikszentmihalyi, Mihaly

Isbn: 90-5352-508-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Flow in zaken

(Over leiderschap en betekenisgeving)

Csikszentmihalyi, Mihaly

Isbn: 90-5352-909-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Waking Dream - Unlocking the Symbolic Language of Our Lives

Grasse, Ray

0-8356-0749-6

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezielend leidinggeven

Grun, A

Isbn: 90-202-6033-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Small Miracles: Extraordinary Coincidences form Everyday Life

Halberstam en Mandelbaum

Isbn: 0-6715-8069-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De zin van toeval

(Synchroniciteit als middel tot zelfinzicht)

Hopcke, Robert H.

Isbn: 90-229-8385-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchroniciteit  .........................................  bestellen via bol.com

(De innerlijke weg naar leiderschap)

Jaworski, Joseph                                       

Isbn: 90-6038-462-8

 

Tekst op de achterflap van het boek:

"Synchroniciteit is niet alleen een inspirerend, maar ook een praktisch boek. Het stimuleert de ontwikkeling van die capaciteiten die nodig zijn om individueel en collectief - op persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk gebied - onze toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf.

Jaworski vertelt een hoogst persoonlijk verhaal. Hij laat aan de hand van zijn eigen ervaringen zien dat door een fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient - omdat dát alleen echt werkt.

Joseph Jaworski begon zijn carrière als advocaat bij Bracewell & Patterson in Houston, Texas. Hij richtte in 1980 het American Leadership Forum op en was sindsdien werkzaam bij de Royal Dutch/Shell Group in Londen, waar hij een innovatief programma ontwikkelde voor strategisch management in de 21e eeuw. Sinds 1994 is hij lid van de Raad van Bestuur van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Organizational Learning."

 

 

Boekbespreking:

Synchroniciteit of synchronistische gebeurtenissen komen volgens Joseph Jaworski voort uit een nieuwe manier om tegen de wereld aan te kijken. Het is een gevólg van, zoals hij dat noemt, het ervaren van een dieper niveau van realiteit. Dit nieuwe begrijpen vergt wel een behoorlijke omslag in het denken. Jaworski reikt handvatten aan.

Door Susanne Wennekes - journaliste

Synchroniciteit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Synchroniciteit is volgens Carl Gustav Jung dan ook: ‘een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is’. Gebeurtenissen die op een ongewone wijze zo synchroon lopen dat ze geen toeval meer kunnen zijn en die voor een persoon of groep mensen van het allergrootste belang zijn: het zijn die toevalligheden die zorgen voor aanwijzingen en sturing, nodig om persoonlijke en collectieve doelen te realiseren, ze zijn, zoals Jung al aangaf, zinvol.

Het onderliggend beginsel

Synchronistische gebeurtenissen zijn derhalve an sich niet moeilijk te bevatten. Veel mensen hebben ervaringen met zinvolle toevalstreffers en voor hen worden ze, juist omdat ze betekenis hebben, vroeg of laat duidelijk waarom ze hebben plaatsgevonden.

Echter, dergelijke gebeurtenissen vloeien voort uit een onderliggend beginsel waarvoor een speciale manier van denken en ervaren vereist is. Althans, dat stelt Joseph Jaworski in zijn boek ‘Synchroniciteit; de innerlijke weg naar leiderschap’. Juist dat onderliggend beginsel is moeilijk te begrijpen: het vergt een ommekeer in hoe de wereld bekeken wordt: hoe alles om ons heen een diepere realiteit herbergt.

Verbonden

Volgens Jaworski moeten wij de wereld zien als een open wereld die in eerste instantie uit relaties is opgebouwd. Dat wil zeggen, alles om ons heen en ook wij mensen, staan in verbinding met elkaar. De wereld, het hele universum, bestaat niet uit aparte delen, maar is een geheel. Natuurlijk lijkt een scheiding op het eerste gezicht wel te bestaan: een fiets is een fiets en een persoon is een persoon en hoe staan die nu in verbinding met elkaar, anders dan de persoon soms gebruikt maakt van een fiets? We moeten juist verder kijken dan dat. Een eerste begin om dit te begrijpen, komt uit de natuurkunde. Jaworski haalt in zijn boek een voorbeeld aan van natuurkundige J.S.Bell. Wanneer twee bij elkaar horende deeltjes uit elkaar worden gehaald en een van de deeltjes een andere draaiingsrichting krijgt, zal het andere deeltje gelijktijdig dezelfde richting aannemen: het is het effect van het ene deeltje op het andere als gevolg van eenheid van twee op het eerste gezicht lijkende gescheiden objecten. Nu gaat het hier te ver om een hele fysische theorie los te laten, maar het is een aanzet om te bedenken dat op een dieperliggend niveau dingen, personen verbonden zijn. Het gaat er dan uiteindelijk om om jezelf open te stellen voor zo’n werkelijkheid. En vooralsnog klinkt dit als een geloof, dat wel.

Overgave

Juist met zo’n open houding kan de wereld gezien worden als een wereld vol mogelijkheden. Pas dan zullen we ook onszelf zien als deel van een zich ontvouwende, zich openbarende werkelijkheid, schrijft Jaworski. Het gevolg is dat we ook zullen gaan handelen vanuit deze nieuwe visie. Met andere woorden, als we bewust zijn hoe die werkelijkheid zich laat zien, dat niets zomaar toevallig gebeurt - het een staat in verbinding met het ander - zullen we automatisch betrokken zijn. We kunnen ook niet anders, we zijn er een deel van. Hoe een groter geheel, de wereld, zich ontplooit heeft effect op hoe wij onszelf ontwikkelen en vice versa. Jaworski noemt dit overgave. Wanneer we ons aan dit besef overgeven, zullen de dingen dan ook op hun plaats vallen, zullen gebeurtenissen, ervaringen spontaan lijken te gebeuren. En juist die ervaringen, dat is synchroniciteit.

Richtingwijzers

Natuurlijk is dit besef iets wat niet zomaar even een twee drie komt. Het blijft bovendien moeilijk uitleggen. Vandaar dat Jaworski met zijn persoonlijke ervaringen het een en ander probeert te verduidelijken. Het is namelijk boven alles een besef dat komt door het zélf te ervaren, door een zogenaamde reis te maken, (de reis van de held –Joseph Campbell) waardoor dit begrip kan groeien. Jaworski geeft een aantal richtingwijzers om tot dat besef te komen: we moeten als eerste onze diepste motivaties, interesses nagaan. Welke dromen willen we verwezenlijken? De roep van het avontuur, noemt Jaworski dat, de roep om te worden wie we bedoeld zijn te worden. Willen we daaraan beantwoorden dan moeten we beslissen de stap te nemen onze dromen waar te gaan maken. En dat betekent een innerlijke reis waarin we door vallen en opstaan, door leuke en vervelende ervaringen, tja, wijzer worden. Het is een transformatieproces en zal uiteindelijk de juiste bestemming opleveren: niet alleen voor onszelf; maar ook een groter geheel zoals de samenleving zal ervan profiteren. Nota bene: we zullen juist díe synchronistische aanwijzingen (sturing) krijgen die ook het grotere geheel ‘goed doet’, want ook hier weer geldt de verbinding tussen deel (individu) en geheel.

Innerlijke weg

Het blijven natuurlijk woorden, pogingen om een ander niveau van realiteit uit te leggen.

Met het boek van Jaworski moeten we aan de slag. Het is, zoals Jaworski schrijft, een innerlijke weg die betreden moet worden of beter de innerlijke weg die getransformeerd moet worden. Wanneer we die weg opgaan, wanneer we beginnen te beantwoorden aan de diepste roep vanuit onszelf, ons overgeven aan de stroom der dingen, dan zullen ons, in het verlengde daarvan, allerlei wonderbaarlijke en toevallige gebeurtenissen ten deel vallen. Dan ervaren we synchroniciteit.

Direct bestellen via bol.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zinvol toeval

(Synchroniciteit in ons dagelijks leven)

Joseph, F.

Isbn: 90-6229-064-7

 

Tekst op de achterflap van het boek:

 

Zinvol toeval is geen betekenisloze, willekeurige samenloop van omstandigheden. Gebeurtenissen die toevallig èn zinvol samenvallen of naar elkaar verwijzen, zijn belangrijke signalen die de aandacht vestigen op betekenisvolle thema's, verborgen patronen in de levensloop en onbenutte kansen in de persoonlijke ontwikkeling.

Zinvol toeval, ook wel synchroniciteit genoemd, overkomt iedereen. Onverklaarbare gebeurtenissen, zoals aan iemand denken enige seconden voordat hij je opbelt, of dromen die dagen, of zelfs jaren later blijken een voorschouw te zijn van feitelijke gebeurtenissen - zinvol toeval komt in ieders leven voor.

 

Zinvol toeval is een praktisch handboek dat de lezer uitleg verschaft over het verschijnsel synchroniciteit. Het boek beschrijft een directe manier om zinvol toeval in ons eigen leven op te sporen en een simpele methode om de erin vervatte boodschap te ontraadselen.

Frank Joseph verschaft de inzichten, nodig om vast te stellen hoe onze dromen en gevoelens betekenisvol samenhangen met gebeurtenissen in de wereld. Hij legt uit hoe persoonlijke thema's in de context van ons leven kunnen worden ontdekt en verklaard.

 

Joseph volgt de historische ontwikkeling van het denkbeeld van synchroniciteit, van mythologie tot het werk van Jung - maar op een niet-academische, voor elke lezer toegankelijke wijze. Aan de orde komen onder andere dromen met een voorspellend karakter, dromen die door meer dan één persoon tegelijkertijd gedroomd worden, voorschouw, getallen, telepathie, parallelle levens en alledaagse coïncidenties.

Verslagen van authentieke ervaringen dienen als voorbeelden om zinvol toeval op positieve wijze te analyseren en te benutten in ons leven.

 

Frank Joseph woont in Wisconsin, VS, en is marketingdirecteur van uitgeverij Galde Press en redacteur van het tijdschrift Ancient American over archeologie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchroniciteit

(Een beginsel van acausale verbondenheid)

Jung, Carl Gustav

Isbn: 90-5637-100-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Intuition at work

Klein, Gary

Isbn: 0-385-50288-5

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kosmische visie

Laszlo, Erwin

Isbn: 90-202-8359-6

 

Toelichting door H. Beerten:

 

Gelezen als een vertrouwde vriend die het gewoon heeft begrepen.

De mens kan zich nog zo verstoppen....ooit komt deze mens te voorschijn maar dan als -de keizer/in, zonder kleren.
De levenswijsheid die de mens kan opdoen, is te ontdekken...Hoe...bang hij voor zichzelf is, en daar heeft hij alle redenen voor als transformatie NIET tot de mogelijkheden behoort.

 

Toelichting door Igor Byttebier:

 

Wat mij betreft is dit het eerste boek dat op een hoog abstractieniveau en tegelijk op een heldere manier de overlap tussen 'the field' als wetenschappelijk fenomeen en 'the field' als spiritueel gegeven inzichtelijk verkent.
Laszlo heeft ooit een levenskeuze moeten maken tussen topmusicus en topwetenschapper. Zijn artistieke bagage geeft op een mooie manier mee vorm aan de taal en benaderingswijze. Maar vooral het heldere denken, het precieze woordgebruik, de focus op het belangrijke maakt dat dit boek voor mij een topper is in dit domein.
De opbouw van het boek (met een derde bijlagen) geeft de lezer de kans om eerst 'the main message' te snappen, en daarna, volgens eigen voorkeur, onder te duiken in subthema's.
Eentje om regelmatig weer op te pakken, en langzaam te laten doordringen.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Small Miracles II

(Heartwarming Gifts of Extraordinary Coincidences)

Leventhal, Judith en Halberstam, Yitta

Isbn: 1-5806-2047-7

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Toeval... hoe doe je dat? (2003)

Liekens, Paul

Isbn: 90-202-0166-2

 

Toelichting door Rianne Krielaart:

De auteur legt in dit boek uit hoe het mechanisme van toeval in elkaar zit. En leert de lezer tegelijkertijd hoe die met dat mechanisme om kan springen. Daarbij gebruikt hij NLP-technieken en meditatie-oefeningen, die hij stap voor stap beschrijft, zodat je als lezer deze technieken zelf kunt toepassen. Een voorbeeld daarvan is hoe je een doel dat je wilt nastreven, voor jezelf helder kunt krijgen en kunt realiseren. Een andere techniek is het transformeren van overtuigingen.
Dit boek geeft een aardige inleiding in zaken rond synchroniciteit, met talrijke verwijzingen naar o.a. onderzoeken en ervaringen op dit gebied. Ook geeft hij een aantal eigen ervaringen weer. Door de oefeningen kun je er heel praktisch mee aan de slag. Het boek is klein van formaat en luchtig geschreven. Deze kennismaking heeft bij mij geleid tot meer verdieping in het onderwerp en heeft er mede voor gezorgd dat ik met veel meer aandacht let op gebeurtenissen en symbolen, en dat ik meer eenheid ervaar tussen mij en de wereld om me heen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchronicity, Science, and Soul-Making

(Understanding Jungian Synchronicity through Physics, Buddhism, and Philosophy)

Mansfield, Prof. Victor

Isbn: 0-8126-9304-3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dat kan geen toeval zijn

(Verrassende ontmoetingen en gebeurtenissen)

Mardorf, Elisabeth

Isbn: 90-202-8172-0

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De zin van het toeval

(Wetenschapsfilosofische verhandeling over het toeval en de rol daarvan bij zingeving)

Maso, Ilja

Isbn: 90-263-1475-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Synchronicity

(The Bridge Between Matter and Mind)

Peat, F. David

Isbn: 0-5533-4676-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Celestijnse Belofte

Redfield, James

Isbn: 90-225-1810-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onverwachte wonderen

(Synchroniciteit als geschenk)

Richo, David

Isbn: 90-202-6007-3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het heeft zin

Schepper, Els de

Isbn: 90-559-9141-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Toeval bestaat niet

(Over synchroniciteit en zinvol toeval)

Seifert, Angela en Theodor

Isbn: 90-259-5292-5

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een nieuwe levenswetenschap

(de hypothese van vormende oorzakelijkheid)

Sheldrake, Rupert

Isbn: 90-627-1704-7

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chaos, Creativity and Cosmic Consciousness

Sheldrake, Rupert

Isbn: 08-9281-977-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schismatrix Plus

Sterling, Bruce

Isbn: 0-4410-0370-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Field

(The quest for the secret force of the universe)

McTaggart, Lynne

Isbn: 00-0714-510-1

 

Toelichting door Hans Cornielje:

De eerste poging om alle wetenschappelijke onderzoeken naar de bron van ons bestaan bij elkaar te brengen. Wetenschappelijke bewijzen voor wat de spirituele meesters in de loop der eeuwen hebben verteld. Zeer de moeite waard voor de academisch geschoolden, de sceptici en de gnostici onder ons. Een prachtig werk. Door een gedegen werkende journaliste geschreven, met veel bronvermeldingen.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Natuurlijke Tijd

(Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd)

Toonen, Peter

Isbn: 90-7563-639-3

 

Onderwerpen ondermeer:

- Tijd werkt niet louter lineair, maar radiaal en fractaal

- Synchrone Orde en de Wet van Tijd

- Ondernemingsplanning in dertien stappen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Labyrinth of Chaos

Wallace, Brian

Isbn: 1-5618-4148-x

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Positieve wendingen in je leven

(De ontdekking van de CM-kracht)

Wijvekate, Maren L.

Isbn: 90-5911-330-6

 

Inhoud:

CM is de afkorting van de Engelse term 'Chance Manipulation', in het Nederlands 'manipulatie van
toevalskansen'. Uitgangspunt van dit boek zijn de ervaringen die vele mensen, vaak meerdere malen in hun leven, ondervonden als hun leven op een dood spoor was gekomen en hun tijd rijp was voor een positieve wending in hun ontwikkeling. Dan maakten zij toevalligerwijs iets mee dat hun ogen opende voor een verrassende nieuwe levensrichting. In de praktijk blijken deze ervaringen vele malen vaker voor te komen dan door de wetten van het toeval kan worden verklaard. Blijkbaar kunnen toevalskansen op een of andere manier in ons voordeel worden gemanipuleerd. Dat verschijnsel noemen we CM en de kracht die dit kan veroorzaken de CM-kracht. Het is een kracht waarover wij zelf kunnen beschikken. In wijder verband blijkt dezelfde kracht een doorslaggevende rol te spelen in de opbouw van het heelal, het ontstaan van het leven, de evolutie van de levenssoorten en de ontwikkeling van de mensheid.
Helaas heeft de mens er de laatste tijd een zooitje
van gemaakt. De aarde dreigt zodanig te worden leeggeroofd en vervuild dat onze toekomst op het spel staat. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe stap in de evolutie, gericht op het scheppen van een mensheid die leeft in een harmonisch evenwicht met zijn ware zelf, met zijn sociale omgeving en met onze aarde. Zo'n proces begint altijd met wendingen in ons eigen leven. Ons voorbeeld en onze uitstraling kunnen dan ook anderen op een nieuw spoor zetten. Met de inzet van de CM-kracht kunnen we samen de weg bereiden naar
een nieuwe mens in een betere wereld
.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spiritualiteit, Leiderschap en intuïtie:

 

Leiderschap en zelfbedrog

Arbingen, Thed

Isbn: 90-7605-075-9

 

Toelichting door Bol.com:

Leiderschap en zelfbedrog introduceert een belangrijk nieuw concept in de organisatieleer. Het toont dat de problemen die in de meeste organisaties optimale prestaties in de weg staan, veroorzaakt worden door een vrij onbekend probleem dat zelfbedrog heet. Mensen die hier last van hebben, leven en werken alsof ze zitten opgesloten in een kader. Ze zijn blind voor de realiteit van de wereld en ondermijnen prestaties - zowel die van henzelf als van anderen. Het probleem is dat ze, doordat ze ingekaderd zitten, niet inzien dat ze prestaties ondermijnen. Daardoor veranderen ze niet, en hun resultaten dus ook niet. Leiderschap en zelfbedrog toont via een inspirerend, leerzaam verhaal wat zelfbedrog is, hoe mensen vast komen te zitten, waarom dit hun prestaties ondermijnt en - het belangrijkste - wat de oplossing is.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoogsensitiviteit als kracht

(Werken met je intuïtie)

Bont, Carolina

Isbn: 90-2154-436-9

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spiritualiteit in leiderschap

Ganzevoort, J.W.

Isbn: 90-5625-151-1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Management met intuïtie

Heijblom, Ruud

Isbn: 90-2241-2854-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Management met synchroniciteit

Heijblom, Ruud

Isbn: 90-2441-7708-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Intuition - The New Frontier of Management

Parikh, Jagdish

Isbn: 0-631-19225-5

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Blackwinged Night

(Creativity in Nature and Mind)

Peat, F. David

Isbn: 0-7382-0491-9

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De weg naar innerlijke wijsheid

Peirce, Penney

Isbn: 90-215-3298-0

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spiritueel leiderschap

Praag, Eric van

Isbn: 90-140-6186-2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op weg naar spiritueel leiderschap, een levend leerproces

Rijkers, Ton

Isbn: 90-244-1484-9

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Kracht van Bezieling

Schuyt, Lenette

Isbn: 90-5594-147-6

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Met Ziel en Zakelijkheid

Schuyt, Lenette

Isbn: 90-5594-230-8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wetenschap & Spiritualiteit

(In gesprek over een nieuwe visie)

Sheldrake, Rupert en Fox, Matthew

Isbn:90-2159-268-1

 

Tekst op de achterflap van het boek:

 

Aan de vooravond van een nieuw millennium is een nieuwe visie nodig op wetenschap en spiritualiteit. De Britse wetenschapper Dr. Rupert Sheldrake en de Amerikaanse priester Matthew Fox zijn in dit grensverleggende boek in gesprek. Op zoek naar de verzoening van onze al te rationele wetenschap en onze al te formele religie. Op zoek naar een nieuw samengaan van deze twee machtige stromen. Op zoek naar een nieuw wereldbeeld, dat zowel het hart als het hoofd aanspreekt.

 

Deze nieuwe visie op ons verleden en onze toekomst biedt nieuwe perspectieven aan iedereen die op zoek is naar de zingeving van het menselijk bestaan.

 

'(Dit boek) brengt ons op een pad van ontdekking en herontdekking.

(De auteurs) onderzoeken vragen die voor ons allen relevant zijn, en laten ons de vrijheid om onze eigen antwoorden te vinden.'

Anita Roddick (The Body Shop)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Engelen

(Energieën in de kosmos)

Sheldrake, Rupert en Fox, Matthew

Isbn: 90-2153-094-5

 

Tekst op de achterflap van het boek:

 

Engelen: energieën in de kosmos is een geslaagde samenspraak tussen Sheldrake en Fox over de relatie tussen religie en wetenschap en de rol van engelen daarin.

 

Sheldrake en Fox onderzoeken in Engelen: energieën in de kosmos oude en nieuwe opvattingen over engelen. Zij laten zich daarbij onder andere leiden door grote christelijke mystici en de Bijbel zelf. Zij vinden zo opmerkelijke overeenkomsten, zoals de mystieke visie van Thomas van Aquino op engelen en Albert Einsteins observaties over fotonen.

Langzaam tekent zich het ontzagwekkend besef af dat engelen immensere, krachtiger en werkzamere energieën zijn dan we ooit bevroedden. Deze bewustwording kan een revolutie in ons leven en onze toekomst ontketenen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenzwering-Samenspel, naar spiritueel wereldburgerschap

Ulatowska, Dr. Lisinka

Isbn: 90-202-8258-1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Leiderschap met hart en ziel

(spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid)

Verstraete, Johan

Isbn: 90-2095-255-2

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bewustwording, algemeen

 

Ich und Du

Buber, Martin

Isbn: 3-15-009342-2

 

 

In zijn klassieke 'Ich und Du' uit 1923 formuleert de befaamde joodse godsdienstfilosoof (1878-1965) in essayistische, vaak potische stijl het levensinzicht dat hij won in jaren van intensieve gerichtheid op het chassidisme: de mens kan slechts 'ik' zeggen dankzij het 'jij', zijn verhouding met anderen is dialogisch. Door dit religieus te duiden ('in ieder Jij spreken wij het eeuwige aan') wordt ook de verhouding tot God dialogisch: wij kunnen Hem niet beschrijven, maar alleen aanspreken; ons leven is een existentiële dialoog met het eeuwige Jij. (uit: bol.com)

 

Toelichting door Ronald Wopereis:

 

Buber onderscheidt de menselijke tweespalt. Enerzijds is er het verleden, dit noemt hij het Grundwort Ich-Es. Ich is daarbij afgescheiden van Es (of Er, of Sie). Anderszijds is er "die Gegenwart", dit noemt hij het Grundwort Ich-Du. Ich en Du zijn daarbij begrippen die samen verschijnen en samen verdwijnen. Ich gaat op in de verbinding met Du, beide veranderen door de "Beziehung". Ergens voel ik hoe "die Beziehung" en "synchroniciteit" met elkaar dansen.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mindfulness: een pad van vrijheid

Dewulf, David

Isbn: 978 90-3346-692 2

 

 

Toelichting (anoniem):

David belicht drie aspecten van mindfulness.In een eerste deel schetst hij de boeddhistische achtergrond van de meditatietechniek(het drievoudige juweel, de vier nobele waarheden, het achtvoudigepad).In een tweede deel schenkt hij aandacht aan de toepassing van mindfulness in de wetenschap.In een derde deel wordt mindfulness als "levenskunst" beschreven in verschillende mogelijke vormen: leven in aandacht, hier zijn,emotionele intelligentie,positieve psychologie,de praktijk van vriendelijkheid.Hij schenkt ruim aandacht aan het "heilzaam gewaarzijn". Het leert je aandacht te hebben voor zowel de prettige als de onprettige dingen die op je afkomen en de lichamelijke gewaarwording die dat met zich meebrengt, je open te stellen voor wat komt zonder verwachtingen te hebben en mild te zijn, dus niet te(ver)oordelen.Door je aandacht te richten op je ademhaling heb je een houvast om in het hier en nu te komen. Het leert onze "zijnsmodus" te leren kennen.Voor mij is het een leerzaam boek, het brengt helderheid in de verwarring, het is in alle "eenvoud".
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ontwaken in de Droom

Hartong, Leo

Isbn: 90-7722-807-1

 

 

'Dit boek is geschreven met een helderheid van inzicht welke men zelden aantreft in de huidige veelheid van gepubliceerde ontboezemingen die claimen een uiting van wijsheid te zijn.

De tekst begint met een duidelijke uiteenzetting over de bedoeling ervan, en door het boek heen bekruipt je het gevoel dat je een brief leest van een vriend die je op zachtaardige, maar hartstochtelijke wijze, graag iets heel duidelijk wil maken. Terwijl de schrijver zijn inzicht in het mysterie met ons deelt, wisselt hij zijn ideeën af met toepasselijke citaten uit traditionele en hedendaagse teksten.

Het is een vreugde om deelgenoot te zijn van Leo's exploratie!' Tony Parsons

'Leo's persoonlijke verslag van bewustwording van wat is, heeft de zoete geur van Waarheid¿geniet ervan!' Isaac Shapiro

'Dit is een verbazingwekkend helder boek wat je verwijst naar het onmiddellijke en ondubbelzinnige besef dat je al 'Thuis' bent (en er altijd al was). Eén op de tien miljoen boeken gaat echt tot op de bodem. Dit is er zo één! Leo gaat rechtstreeks naar de kern van de zaak. Ik beveel dit boek van harte aan'. Joan Tollifson
(uit: bol.com)
 

Toelichting door Otto de Rijter:

Geweldig boek over bewustzijn, non-dualistisch denken en de essentie van het/je Zelf.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De ontembare vrouw

Pinkola Estés, Clarissa

Isbn: 90-230-0849-9

 

 

Toelichting door Christine Cool:

"De ontembare vrouw is niet zomaar een boek. Het is een geschenk van diepe wijsheid, inzicht en liefde. Een openbaring van iemand die de bronnen kent."

Het boek beschrijft o.a. het 'wonder' van de wilde psyche dat hoezeer een vrouw ook 'van haar leven beroofd' is, hoezeer ze ook verwond is, haar psyschische leven voortduurt en aan de oppervlakte komt,waar het zich onder bezielende omstandigheden weer zingend kan verheffen. Het is voor mij althans een 'bijzonder' boek, het is een
'krachtig' medicijn! Het boek is een bron van inspiratie en genezing!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De Vier Inzichten

Ruiz, Don Miguel

Isbn: 90-2028-198-4

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meesterschap in Liefde

Ruiz, Don Miguel

Isbn: 90-2028-256-5

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling:

 

I-Tjing van de 21e eeuw

Boering, Han

Isbn: 90-2159-8477

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het I-Tjing Antwoordenboek

Jelsma, Rene

Isbn: 90-4530-287x

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De kernkwaliteiten van het enneagram

Daniel Offman

Isbn: 90-5594-190-5

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De wijsheid van het enneagram

(Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen)

Don Richard Riso en Russe Hudson

Isbn: 90-6963-478-3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zonder grenzen

Wilber, Ken

Isbn: 90-6350-025-4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Handboek Spiegelogie

Ridder, Willem de

Isbn: 90-7245-545-2

 

 

Toelichting van een onbekende:

Een praktisch boek over het leven vanuit je gevoel/je kern. "Wij zijn een!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------